skip to Main Content

Promet povzroča segrevanje ter onesnaževanje ozračja in s tem škoduje zdravju ljudi. Posledica netrajnostnega prometa so tudi toplotni otoki, ki še dodatno negativno vplivajo na kvaliteto bivanja.

Rešitev je korenito zmanjšanje prometa in prehod na trajnostne oblike mobilnosti – javni prevoz ali sopotništvo, kolo in pešačenje, ter primerno prostorsko načrtovanje s sprejetjem ukrepov kot je ozelenitev mest.

Promet in mestni toplotni otoki

Premakni drsnik za primerjavo med netrajnostno in trajnostno mobilnostjo.

Before Image After Image

Preberi več in zahtevaj učinkovito in dostopno trajnostno mobilnost ter ozelenitev mesta!

Before Image After Image

Projekt financirajo:

Projekt soustvarjajo:

Back To Top