skip to Main Content

Kakšni so cilji akcije “Drevo na kolo” in kako jih želimo doseči?

“Drevo na kolo” po eni strani ozavešča o dveh ključnih ukrepih pri blaženju in prilagajanju na posledice podnebne krize, to sta trajnostna mobilnost in ozelenitev mest. Hkrati pa se lokalni skupnosti ponuja kot orodje za označitev t.i. “vročih točk”. Drevo kolo lahko vsakdo parkira na javnih površinah, kjer bi si želel_a ozelenitve oziroma drugih primernih rešitev za odpravo mestnih toplotnih otokov. Z nami lahko delu tudi fotografijo lokacije s predlogi za izboljšavo. S pomočjo GPS sledilca bomo zabeležili predlagane lokacije, jih predali mestnim oblastem in jih pozvali k ukrepanju.

Projekt financirajo:

Projekt soustvarjajo:

Back To Top